Ørland PK arrangerer NAIS merkeskyting den siste

torsdagen hver måned som hovedregel.