Styret

Leder

Morten Antonsen


Nestleder

Håvard Hoff

Baneansvar

Sekretær

Viggo Olden

Trener/Web/Resultat

Kasserer

Tomas Dahl


Medlem

Britt Elena Wollan

Kretskontakt/Drift innendørsbane

Medlem

Bjørn Harald Vik

Arrangement

Medlem

Kjetil Flaa Rødsjø

Feltoppmann

Medlem

Heidi Ness

Kiosk og kjøkken

Vara

Roger Vik


Vara

Astrid K. Mjøen