STATUTTER JARNSKJEGGES PRIS

 

 

  1. Stevnet går over to dager. Det skal skytes feltprogram og ”VM-program”. Det sammenlagte resultatet teller til Jarnskjegges pris.
  2. I klasse Senior skal både feltprogrammet og VM-programmet skytes med grovpistol.

I klassene Kvinner og Junior skal både feltprogrammet og VM-programmet skytes med finpistol.

I klasse Veteran kan feltprogrammet og VM-programmet skytes med valgfritt kaliber, men det skal brukes samme kaliber i begge deløvelsene.

  1. Deltagere i Jarnskjegges Pris skal skyte tellende øvelse som første øvelse i både feltskytingen og VM-programmet.
  2. Premiering: Det skal deles ut fire medaljer (Jarnskjegges medalje) i hvert stevne, henholdsvis i klassene – Kvinner, Junior, Senior og Veteran. Premiering ut over dette er som vanlig i åpne stevner. Klasse for veteran gjelder f.o.m. det året skytteren fyller 50 år og skytteren velger å skyte om Jarnskjegges Pris i denne klassen.  
  3. Ved poenglikhet rangeres det på følgende måte:

1.     Beste resultat Felt-program

2.     Siste 10-skuddsserie VM-program

3.   Nest siste 10-skuddsserie osv.                                                                    

  1. Jarnskjegges pris medalje i original utgave, utdeles kun en gang til samme skytter. Skytter som vinner for andre gang får diplom tildelt med antall ganger påført.        Skytter som vinner for tredje gang får Jarnskjegges Pris medalje forgylt.              Skytter som vinner for fjerde gang og flere, får diplom tildelt med antall ganger påført.

 

 

 

 

 

Brekstad 4.3.2008

 

 

 

Styret i Ørland Pistolklubb                                                          Årsmøtet i Ørland Pistolklubb