01 25 m Standard Pistol

Standard:
Klasse W45
Klasse W65
Klasse M45
Klasse M55
Klasse M65
Klasse M70

02 10 m Air Pistol

40 Skudd:
Klasse W45
Klasse W65
Klasse M45
Klasse M55
Klasse M65
Klasse M70

03 25m Sports Pistol

25m Finpistol:
Klasse W45
Klasse W65
Klasse M45
Klasse M55
Klasse M65
Klasse M70

04 Fieldshooting cal. .22

Feltpistol:
Klasse W45
Klasse W65
Klasse M45
Klasse M55
Klasse M65
Klasse M70

05 50 m Free Pistol

Fripistol:
Klasse V45
Klasse V55
Klasse V65
Klasse V70

06 Fieldshooting cal. .32

Feltpistol:
Klasse V45
Klasse V55
Klasse V65
Klasse V70

07 25 m Center Fire

25m Finpistol:
Klasse V45
Klasse V55
Klasse V65
Klasse V70

Lagskyting
11 Standard Pistol V45
21 Air Pistol M45
31 Sports Pistol M45
41 Field Shooting cal. .22 M45
51 Free Pistol V45
61 Field Sh. cal. .32 V45
71 Center Fire V45
12 Standard Pistol V55
13 Standard Pistol V65
14 Standard Pistol V70
22 Air Pistol M65
23 Air Pistol M70
32 Sports Pistol M55
33 Sports Pistol M65
34 Sports Pistol M70
42 Field Shooting cal. .22 M55
43 Field Shooting cal. .22 V65
52 Freepistol V55
53 Freepistol V65
54 Freepistol V70
62 Field Sh. cal. 32 V55
63 Field Sh. 32 V65
72 Center Fire V55
74 Center Fire V70
73 Center Fire V65

Lagvise lister

01 25 m Standard Pistol
Torsdag 25/6
1(09:00)  2(10:30) 

02 10 m Air Pistol
Torsdag 25/6
1(14:00)  2(15:30)  3(17:00)  4(18:30) 

03 25m Sports Pistol
Fredag 26/6
1(09:00)  2(11:00) 

04 Fieldshooting cal. .22
Fredag 26/6
1(14:00)  2(14:20)  3(14:40)  4(15:00)  5(15:20) 

05 50 m Free Pistol
Lørdag 27/6
1(09:00)  2(11:30) 

06 Fieldshooting cal. .32
Lørdag 27/6
1(15:00)  2(15:20)  3(15:40)  4(16:00) 

07 25 m Center Fire
Søndag 28/6
1(09:00)  2(11:00) 

 

MLRes - www.megalink.no