Ørland pistolklubb har skiftet navn til Ørland Sportsskyttere


V


 Vi har derfor også skaffet oss en ny hjemmeside: www.orlandss.no


Denne siden vil bestå inntil videre for å ta vare på historikk og for å få treff på søk.

https://www.orlandss.no/

https://www.orlandss.n


Vedr. spørsmål om Ørland PK/Ørland SS - kontakt leder Morten Antonsen,tlf.: 906 49 318


Ørland PK (send E-post)


Hjemmesiden oppdateres jevnlig.

Webansvarlig: Viggo Olden