Ørland PK arrangerer NAIS merkeskyting den siste

torsdagen i februar, mai, august og november.

Deltakelse er gratis.