Ørland PK (send E-post)


Hjemmesiden oppdateres jevnlig.

Webansvarlig: Viggo Olden

Leder

Morten Antonsen


Nestleder

Håvard Hoff

Baneansvar

Sekretær

Viggo Olden

Trener/Web/Resultat

Kasserer

Tomas Dahl

Trener rekrutter

Medlem

Britt Elena Wollan

Drift innendørsbane

Medlem

Bjørn Harald Vik

Arrangement

Medlem

Kjetil Flaa Rødsjø

Feltoppmann

Medlem

Heidi Ness

Kiosk og kjøkken

Vara

Roger Vik


Vara

Astrid K. Mjøen