Ørland PK (send E-post)


Hjemmesiden oppdateres jevnlig.

Webansvarlig: Viggo Olden

Stevnenummer

Program

Dato


1716001

NAIS fin

05.01.2017

1716006

Hurtig fin/grov

12.01.2017

1716012

Luftpistol

17.01.2017

1716014

Standardpistol

19.01.2017

1716015

Luftpistol

21.01.2017

1716016

Hurtig fin

21.01.2017

1716021

Fin-/grovpistol

02.02.2017

1716026

Sprintluft

10.02.2017

1716027

Fin-/grovpistol

10.02.2017

1716028

Luftpistol

11.02.2017

1716029

Hurtig fin/grov m/KM

11.02.2017

1716035

Hurtig fin

16.02.2017

1716042

Luftpistol

28.02.2017

1716046

Standardpistol

09.03.2017

1716054

Hurtig fin/grov

16.03.2017

1716056

Fin-/grov-/revolverfelt

17.03.2017

1716072

Fin-/grov-/militær-/revolverfelt

29.04.2017

1716073

Sprintluft

29.04.2017

1716074

Fin-/grovpistol

30.04.2017

Fin-/grovfelt + Fin-/grovpistol

29.-30.04.2017

1716075

Fripistol B

03.05.2017

1716082

Fin-/grovpistol

18.05.2017

1716087

Silhuettpistol

31.05.2017

1716195

NM Fripistol

26.06.2017

1716196

NM Silhuettpistol

27.06.2017

1716197

NM Standardpistol

28.06.2017

1716198

NM Hurtigpistol fin

29.06.2017

1716199

NM Hurtigpistol grov

29.06.2017

1716200

NM Finpistol

30.06.2017

1716201

NM Grovpistol

01.07.2017

1716120

Fin-/grov-/militær-/ revolverfelt

m/MNM Fin-/grovfelt

09.09.2017

1716121

Fin-/grovpistol

10.09.2017

Presisjon finpistol

10.09.2017

1716122

Silhuettpistol m/KM

10.09.2017


NAIS fin

24.09.2017

1716129

Luftpistol

26.09.2017

1716136

Fin-/grovpistol

12.10.2017

1716137

Luftpistol

13.10.2017

1716138

Standardpistol m/MNM

13.10.2017

1716139

Luft standard

13.10.2017

1716140

Hurtig fin/grov

14.10.2017

1716141

Luftpistol

14.10.2017

1716147

Hurtig fin

19.10.2017

1716156

Fin-/grovpistol

12.11.2017

1716157

Luftpistol

12.11.2017

1716158

Silhuettpistol

12.11.2017

1716163

Hurtig fin

16.11.2017


NAIS fin

21.12.2017

1716188

Hurtig fin-/grov

26.12.2017

1716189

Luftpistol

26.12.2017

Aquevittpokaln


26.12.2017

Resultatlister 2017: