Ørland PK (send E-post)


Hjemmesiden oppdateres jevnlig.

Webansvarlig: Viggo Olden

Dato

Program

Resultatliste

Event-ID

03.01.2019

Standardpistol

326162

15.01.2019

Luftpistol

326163

19.01.2019

Luftpistol

326164

19.01.2019

NAIS fin

326165

19.01.2019

Hurtigpistol fin/grov

326166

08.02.2019

Luftpistol

(Februarcupen)

326167

08.02.2019

Sprintluft

(Februarcupen)

326168

09.02.2019

Luftpistol

(Februarcupen)

326169

09.02.2019

Sprintluft

(Februarcupen)

326170

09.02.2019

Luftpistol fallfigur

(Februarcupen)

326171

09.02.2019

Luftpistol standard

(Februarcupen)

326172

10.02.2019

Luftpistol

(Februarcupen)

326173

10.02.2019

Sprintluft

(Februarcupen)

326174

Februarcupen

sammenlagt

14.02.2019

Hurtigpistol fin/grov

326175

17.02.2019

Luftpistol m/KM

324116

28.02.2019

NAIS fin

326176

07.03.2019

Fin-/grovpistol

326177

14.03.2019

Hurtigpistol fin/grov

326178

15.03.2019

Felt fin/grov/ militær/revolver

326179

23.03.2019

Luftpistol m/MNM

326181

24.03.2019

Luftsprint og luftpistol mix-lag m/MNM

326180

27.04.2019

Felt fin/grov/ militær/revolver

m/KM fin/grov

326182

28.04.2019

Silhuettpistol m/KM

326183

28.04.2019

Fin-/grovpistol

326184

27.-28.04.2019

Jarnskjegges pris

14.05.2019

Fin-/grovpistol

326185

30.05.2019

NAIS fin

326186

11.06.2019

Fripistol B

326187

10.07.2019

Fripistol A (veterannordisk)

326188

10.07.2019

Luftpistol (veterannordisk)

326189

11.07.2019

Standardpistol (veterannordisk)

326192

11.07.2019

Finpistol

(veterannordisk)

326193

12.07.2019

Finfelt (veterannordisk)

326194

12.07.2019

Grovfelt (veterannordisk)

326195

13.07.2019

Grovpistol (veterannordisk)

326196

29.08.2019

NAIS fin

326197

14.09.2019

Felt fin/grov/ militær/revolver

326198

15.09.2019

Silhuettpistol

326199

15.09.2019

Fin-/grovpistol

326200

15.09.2019

Tor Hoffs minnepokal

24.09.2019

Luftpistol

326265

04.10.2019

Sprintluft

(Oktober luftfest)

326269

04.10.2019

Luftpistol

(Oktober luftfest)

326268

05.10.2019

Sprintluft

(Oktober luftfest)

326272

05.10.2019

Luftpistol

(Oktober luftfest)

326271

05.10.2019

Luft fallfigur

(Oktober luftfest)

326274

05.10.2019

Luft standard

(Oktober luftfest)

326275

06.10.2019

Luftsprint

(Oktober luftfest)

326277

06.10.2019

Luftpistol

(Oktober luftfest)

326276

Oktober luftfest

sammenlagt

17.10.2019

Hurtigpistol fin/grov

326278

08.11.2019

Luftpistol

326280

08.11.2019

Hurtigpistol fin/grov

326279

09.11.2019

Luftpistol

326282

09.11.2019

Standardpistol

326281

09.11.2019

Fin-/grovpistol

326283

14.11.2019

Hurtigpistol fin/grov

326284

28.11.2019

NAIS fin

326285

26.12.2019

Hurtigpistol fin/grov

326286

26.12.2019

Luftrifle

334402

26.12.2019

Luftpistol

326287

26.12.2019

Aquevittpokalen

Resultatlister 2019: