17.06.2011

Free pistol

17.06.2011

Air pistol

18.06.2011

Standard pistol

18.06.2011

Sports pistol

18.06.2011

Field shooting .22

19.06.2011

Center fire pistol

19.06.2011

Field shooting .32


Ørland PK (send E-post)


Hjemmesiden oppdateres jevnlig.

Webansvarlig: Viggo Olden

Veteran Nordic 2011