Ørland PK (send E-post)


Hjemmesiden oppdateres jevnlig.

Webansvarlig: Viggo Olden

13.07.2006

Fripistol

14.07.2006

Standardpistol

15.-16.07.2006

Finpistol

15.-16.07.2006

Grovpistol

17.07.2006

Hurtigpistol fin

18.07.2006

Hurtigpistol grov

19.07.2006

Finfelt

20.07.2006

Grovfelt

20.-21.07.2006

Silhuettpistol

21.07.2006

Revolverfelt

22.07.2006

Militærfelt