Ørland PK (send E-post)


Hjemmesiden oppdateres jevnlig.

Webansvarlig: Viggo Olden

24.-25.07.2016

Fripistol

24.-25.07.2016

Silhuettpistol

26.07.2016

Standardpistol

27.07.2016

Finpistol

28.07.2016

Grovfelt

29.07.2016

Grovpistol

30.07.2016

Finfelt

01.08.2016

Hurtigpistol fin

02.08.2016

Revolverfelt

03.08.2016

Hurtigpistol grov

04.08.2016

Militærfelt

05.08.2016

Spesialpistol

05.08.2016

Spesialrevolver

06.08.2016

Magnum 1

06.08.2016

Magnum 2

24.07.-06.08.2016

Sammenlagtpremie

24.07.-06.08.2016

Utlodningspremie

24.07.-06.08.2016

Samlet alle øvelser