Ørland PK (send E-post)


Hjemmesiden oppdateres jevnlig.

Webansvarlig: Viggo Olden

13.08.2007

Fripistol

14.08.2007

Silhuettpistol

15.08.2007

Standardpistol

16.08.2007

Hurtigpistol fin

16.08.2007

Hurtigpistol grov

17.08.2007

Finpistol

17.08.2007

Grovpistol